Top 5 Professional Sports Leagues by Revenue

Over dit project

Combinatie van foto met grafische elementen. Eenvoudige infographic die helder inzicht geeft in één specifiek onderwerp.

KLANT

Eigen werk
Integraal Veiligheidsplan

Over dit project

Gemeente Opmeer beschrijft in haar integraal veiligheidsplan wat ze voor de inwoners en ondernemers de komende jaren gaan doen voor dit thema. Het beleidsdocument diende als basis voor deze infographic en beschrijft gedetailleerd wat de uitgangspunten en speerpunten zijn. Deze infographic wordt gebruikt om het plan op een toegankelijke manier te presenteren aan bestuurders, collega’s, inwoners en ondernemers van de gemeente.

KLANT

Gemeente Opmeer

OPDRACHT

Breng ons integraal veiligheidsplan overzichtelijk terug tot 1 A4 en maak daarin keuzes welke info per thema er wel/niet wordt getoond.

Europa League

By ,   No tags,   0 Comments
Europa League

Over dit project

Met de finale van de UEFA Europa League voor de deur, leek het me leuk om een paar infographics te maken met data van dit voetbaltoernooi. In dit drieluik wordt informatie gegeven over de beker die te winnen valt en welke landen er allemaal ooit die beker hebben gewonnen.

KLANT

Eigen werk

OPDRACHT

Inzicht en overzicht voor voetbal fans
Visie & werkwijze Team HR

Over dit project

De ambtelijke samenwerking tussen vier gemeenten zorgt ervoor dat beter op de behoeften van medewerkers, inwoners en bedrijven kan worden ingespeeld. Dit heeft echter gevolgen voor de interne gemeentelijke organisatie, zo ook voor Team HR. Het doel van deze infographic is om (intern) uit te leggen hoe Team HR is georganiseerd, welke expertises ze hebben en hoe zij de BUCH verder helpen in deze transitie.

KLANT

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPDRACHT

Hoe is Team HR georganiseerd en wat heeft ze de organisatie te bieden?
Goed werkgeverschap

Over dit project

Eind 2017 was er wat onrust vanwege een stijgend ziekteverzuim. De BUCH heeft veel verschillende acties ondernomen om dat percentage naar beneden te krijgen. De kern van alle activiteiten is goed werkgeverschap, zodat werknemers uiteindelijk fijner werken. Doel hiervan is dat het ziekteverzuim omlaag gaat en dat lijkt te zijn gelukt. Deze infographic is gebruikt om de raadsleden van de 4 gemeenten te informeren over de stand van zaken.

KLANT

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPDRACHT

Chronologisch vertellen wat er is gebeurd, wat nog gaat gebeuren, en welke resultaten zijn behaald
Een fijne woon-, werk- en leefomgeving

Over dit project

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nauw met elkaar samen. Sinds 2017 zijn ze ‘ambtelijk gefuseerd’. Dit betekent dat de medewerkers van alle vier gemeenten meer met elkaar samenwerken. Van vier aparte organisaties naar één. Het is dan belangrijk dat iedereen weet wat de gezamenlijke organisatiedoelen, principes en waarden zijn.

KLANT

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPDRACHT

Gedeelde missie, visie en waarden laten leven binnen de 4 gemeenten
Gemeentebegroting 2019

Over dit project

Een begroting is niet altijd en voor iedereen een makkelijk leesbaar document. Daarom wilden de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) hiervoor een infographic gebruiken. De infographic is intern gebruikt om de drie gemeenteraden te informeren. De uitdaging was om uit de veelheid aan cijfers en informatie de kern te pakken en dit op een aantrekkelijke, frisse manier te presenteren met inachtneming van de huisstijl.

KLANT

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

OPDRACHT

Frisse uitstraling, overzichtelijk en gebruikmaken van de huisstijl.
Mensen met verward gedrag

Over dit project

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag. Dit is een complex vraagstuk waarin veel partijen een rol hebben: gemeenten, GGZ, woningbouwvereniging, politie etc. Met al deze partijen moet ervoor gezorgd worden dat mensen met verward gedrag tijdig worden gesignaleerd en de juiste zorg krijgen aangeboden.

KLANT

Veiligheidshuis van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Bestuurders een handvat geven hoe ze kunnen sturen op deze problematiek
Brandweer wall of fame

Over dit project

Wat zijn de successen van de brandweer en welke ambities zijn er? Dat was het centrale thema tijdens een bijeenkomst van vier brandweerkorpsen uit Noord-Holland. In de brandweerkazerne Zaandam stonden collega’s stil bij de behaalde successen en werd vooruitgeblikt op de ambities voor de komende jaren. Aan mij werd gevraagd om de successen en ambities te visualiseren, waarna onderstaande infographics zijn ontworpen.

KLANT

Brandweer uit 4 regio’s in Noord-Holland

OPDRACHT

Brandweercollega’s laten zien wat is bereikt en inspireren voor de toekomst.

Diligence

By ,   No tags,   0 Comments
Diligence

Over dit project

Mensen die in een ernstige, psychiatrische crisis verkeren, hebben recht op zorg. In specifieke situaties is het beter om geen ambulance en/of politie er op af te sturen. Dit werkt stigmatiserend en helpt niet altijd in het voordeel van de patiënt. Een neutraal voertuig is hiervoor een oplossing en werkt in deze gevallen deëscalerend. Deze poster is gebruikt op het landelijk psychosecongres om de Diligence te promoten als ‘best practise’ om ook in andere regio’s in te zetten.

KLANT

GGZ en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Voordelen promoten van de inzet van de ‘Diligence’ voor psychiatrische patiënten.

Recente reacties
    Archieven
    Categorieën
    • Geen categorieën