Over dit project

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag. Dit is een complex vraagstuk waarin veel partijen een rol hebben: gemeenten, GGZ, woningbouwvereniging, politie etc. Met al deze partijen moet ervoor gezorgd worden dat mensen met verward gedrag tijdig worden gesignaleerd en de juiste zorg krijgen aangeboden.

KLANT

Veiligheidshuis van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Bestuurders een handvat geven hoe ze kunnen sturen op deze problematiek