Diligence

By ,   No tags,   0 Comments
Diligence

Over dit project

Mensen die in een ernstige, psychiatrische crisis verkeren, hebben recht op zorg. In specifieke situaties is het beter om geen ambulance en/of politie er op af te sturen. Dit werkt stigmatiserend en helpt niet altijd in het voordeel van de patiënt. Een neutraal voertuig is hiervoor een oplossing en werkt in deze gevallen deëscalerend. Deze poster is gebruikt op het landelijk psychosecongres om de Diligence te promoten als ‘best practise’ om ook in andere regio’s in te zetten.

KLANT

GGZ en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Voordelen promoten van de inzet van de ‘Diligence’ voor psychiatrische patiënten.
LCMS Geneeskundige Zorg

Over dit project

Tijdens Sail/Marinedagen 2017 werd voor het eerst gebruik gemaakt van de applicatie ‘LCMS Geneeskundige Zorg’. Het is een hulpmiddel om met elkaar te communiceren en allemaal hetzelfde beeld van de situatie te hebben. Na evaluatie zijn de resultaten door mij in deze infographic gezet. De GHOR deelt op deze manier deze positieve ervaringen met de ketenpartners.

KLANT

GHOR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Zorginstellingen overtuigen deze applicatie te gebruiken tijdens grote evenementen
Burger AED in 2016

Over dit project

Een slachtoffer van een hartstilstand moet zo snel mogelijk worden gereanimeerd. Als dit binnen 6 minuten gebeurt, is de overlevingskans het grootst. De ambulance is er echter gemiddeld pas na 10 minuten. Daarom worden burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer gealarmeerd. Zij starten de reanimatie met een AED in afwachting van de ambulance. Hierdoor is de overlevingskans de afgelopen jaren steeds meer gestegen. Deze infographic laat de resultaten uit 2016 overzichtelijk zien.

KLANT

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Duidelijk inzicht geven in de resultaten van ‘BurgerAED’ in 2016.
Politie redt levens door te reanimeren

Over dit project

Sinds 2006 verzamelt de ambulancedienst in Noord-Holland Noord samen met de afdeling cardiologie van het AMC alle gegevens over reanimaties. Het gaat dan om verschillende tijden, zoals tijdstip waarop 112 werd gebeld, tijdstip waarop de ambulance werd gealarmeerd, tijdstip waarop een AED werd aangesloten etc. Deze uitgebreide dataverzameling, geeft inzicht in de snelheid waarop slachtoffers van een hartstilstand worden geholpen. En veel belangrijker: of dit verbeterd en een hogere overlevingskans geeft.

In 2016 bracht het Noordhollands Dagblad een uitgebreid artikel uit, waar werd ingezoomd op de bijdrage die de politie levert. In mijn infographic heb ik de veelheid en complexiteit aan data teruggebracht tot een overzichtelijk geheel. Deze infographic is bij het artikel gepubliceerd op 3 mei 2016.

KLANT

Politie Noord-Holland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Inzicht geven in hoe goed de politie bijdraagt aan een grotere overlevingskans

Recente reacties
    Archieven
    Categorieën
    • Geen categorieën