Integraal Veiligheidsplan

Over dit project

Gemeente Opmeer beschrijft in haar integraal veiligheidsplan wat ze voor de inwoners en ondernemers de komende jaren gaan doen voor dit thema. Het beleidsdocument diende als basis voor deze infographic en beschrijft gedetailleerd wat de uitgangspunten en speerpunten zijn. Deze infographic wordt gebruikt om het plan op een toegankelijke manier te presenteren aan bestuurders, collega’s, inwoners en ondernemers van de gemeente.

KLANT

Gemeente Opmeer

OPDRACHT

Breng ons integraal veiligheidsplan overzichtelijk terug tot 1 A4 en maak daarin keuzes welke info per thema er wel/niet wordt getoond.
Visie & werkwijze Team HR

Over dit project

De ambtelijke samenwerking tussen vier gemeenten zorgt ervoor dat beter op de behoeften van medewerkers, inwoners en bedrijven kan worden ingespeeld. Dit heeft echter gevolgen voor de interne gemeentelijke organisatie, zo ook voor Team HR. Het doel van deze infographic is om (intern) uit te leggen hoe Team HR is georganiseerd, welke expertises ze hebben en hoe zij de BUCH verder helpen in deze transitie.

KLANT

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPDRACHT

Hoe is Team HR georganiseerd en wat heeft ze de organisatie te bieden?
Goed werkgeverschap

Over dit project

Eind 2017 was er wat onrust vanwege een stijgend ziekteverzuim. De BUCH heeft veel verschillende acties ondernomen om dat percentage naar beneden te krijgen. De kern van alle activiteiten is goed werkgeverschap, zodat werknemers uiteindelijk fijner werken. Doel hiervan is dat het ziekteverzuim omlaag gaat en dat lijkt te zijn gelukt. Deze infographic is gebruikt om de raadsleden van de 4 gemeenten te informeren over de stand van zaken.

KLANT

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPDRACHT

Chronologisch vertellen wat er is gebeurd, wat nog gaat gebeuren, en welke resultaten zijn behaald
Een fijne woon-, werk- en leefomgeving

Over dit project

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nauw met elkaar samen. Sinds 2017 zijn ze ‘ambtelijk gefuseerd’. Dit betekent dat de medewerkers van alle vier gemeenten meer met elkaar samenwerken. Van vier aparte organisaties naar één. Het is dan belangrijk dat iedereen weet wat de gezamenlijke organisatiedoelen, principes en waarden zijn.

KLANT

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPDRACHT

Gedeelde missie, visie en waarden laten leven binnen de 4 gemeenten
Gemeentebegroting 2019

Over dit project

Een begroting is niet altijd en voor iedereen een makkelijk leesbaar document. Daarom wilden de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) hiervoor een infographic gebruiken. De infographic is intern gebruikt om de drie gemeenteraden te informeren. De uitdaging was om uit de veelheid aan cijfers en informatie de kern te pakken en dit op een aantrekkelijke, frisse manier te presenteren met inachtneming van de huisstijl.

KLANT

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

OPDRACHT

Frisse uitstraling, overzichtelijk en gebruikmaken van de huisstijl.
Burger AED in 2016

Over dit project

Een slachtoffer van een hartstilstand moet zo snel mogelijk worden gereanimeerd. Als dit binnen 6 minuten gebeurt, is de overlevingskans het grootst. De ambulance is er echter gemiddeld pas na 10 minuten. Daarom worden burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer gealarmeerd. Zij starten de reanimatie met een AED in afwachting van de ambulance. Hierdoor is de overlevingskans de afgelopen jaren steeds meer gestegen. Deze infographic laat de resultaten uit 2016 overzichtelijk zien.

KLANT

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

OPDRACHT

Duidelijk inzicht geven in de resultaten van ‘BurgerAED’ in 2016.

Recente reacties
    Archieven
    Categorieën
    • Geen categorieën